SMEKON 7 HT

 • Samopodizač kontejnera sa zadnjim hidrauličkim stabilizatorima
 • Bez poprečne grede za otvorene kontejnere
 • Montaža na vozilo
 • Međuosovinski razmak 3,0 – 3,5 m
 • Izrada pomoćne šasije
 • Hidraulična instalacija – komplet
 • Upravljanje iz kabine i sa strane vozila
 • Ruke nadgradnje s teleskopskim hidrauličkim izvlačenjem
 • Nosivost nadgradnje cca 6.000 kg
 • Ukupna dozvoljena masa vozila 10.000 kg
 • Podizna masa s zemlje na kraku 2.700 mm – cca 6.200 kg
 • Podizna masa ispod zemlje na kraku 2.700 mm – cca 4.200 kg
 • Atest zaštite na radu
 • Atest o usaglašenosti vozila sa podizačem kontejnera sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista