Kiperske nadgradnje

KS 10 - 2.800 m        

 • dužina tovarnog sanduka: cca 2.800 mm
 • širina: 2.000 mm
 • visina bočne / zadnje stranice: 400 mm
 • zapremina tovarnog  sanduka : cca. 2,2  m3

KS 160 – 4.500 mm

 • dužina tovarnog sanduka :  4.500 mm
 • širina: 2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  850 mm
 • zapremina tovarnog sanduka :  cca. 8,7 m3

KS 20 - 2.800 mm       

 • dužina tovarnog sanduka : 2.800 mm
 • širina: 2.100 mm
 • visina bočnih / zadnje stranice: 400 mm
 • zapremina tovarnog sanduka: 2,3 m3

KS 200 - N3 – 5.000 mm

 • dužina tovarnog sanduka :  5.000 mm
 • širina : 2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  1.100 mm
 • zapremina tovarnog  sanduka :  12,7 m3

KS 200 - N4 – 5.400 mm

 • dužina tovarnog sanduka :  5.400 mm
 • širina :  2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  1.100 mm
 • zapremina tovarnog sanduka : cca. 13,7 m3

KS 250 – 5.800 mm

 • dužina tovarnog sanduka : 5.800 mm
 • širina :  2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  1.100 mm
 • zapremina tovarnog sanduka : cca.  14,8 m3

KS 40 – 3.000 mm       

 • dužina tovarnog sanduka :  3.000 mm
 • širina:  2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje stranice:  400 mm
 • zapremina tovarnog sanduka:  cca. 2,7 m3

KS 60 – 3.600 mm       

 • dužina tovarnog sanduka :  3.600 mm
 • širina:  2.300 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  500 mm
 • zapremina tovarnog  sanduka:  cca. 4,1 m3

KS 90 – 4.000 mm       

 • dužina tovarnog sanduka :  4.000 mm
 • širina:  2.420 mm
 • visina bočnih / zadnje  stranice:  600 mm
 • zapremina tovarnog sanduka:  cca. 5,7 m3

KS DUMPER N3 CLASSIC – 16 m3       

 • dužina nadgradnje 5.900 mm
 • širina nadgradnje 2.300 mm
 • visina stranica 1.300 mm
 • zapremina tovarnog prostora 16 m3

KS MULDE HALFPIPE MK20 – 20 m3

KS DUMPER N3 CLASSIC – 18 m3

 • dužina nadgradnje 5.600 mm
 • širina nadgradnje 2.360 mm
 • visina stranica 1.460 mm, okrugle, šestougao
 • zapremina tovarnog prostora 18,1 m3

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista