NADGRADNJA ZA PREVOZ VOZILA (ŠLEP SLUŽBA) S KLIZNOM PLATFORMOM KP 20

  • za ugradnju na vozilo ukupne mase minimalno 6.000 kg
  • nosivost konstrukcije cca 2.500 kg
  • dimenzije platforme cca 5.500 x 2.300 mm
  • platforma je izrađena od čeličnog lima
  • konstrukcija i podšasija izrađeni od čeličnih profila
  • hidrauličko podizanje/spuštanje platforme
  • hidrauličko klizanje platforme
  • ugao navoza 11 – 13O
  • pomoćni hidraulički stabilizatori na zadnjem delu šasije
  • hidraulično vitlo WARN serije 9

              potezna sila na prvom namotaju 4.500 kg

              čelično uže prečnika Ø 10 mm, dužina 25 m sa kukom

              brzina vuče cca 11 m/min

  • ugradnja vitla na prednjem delu osnove
  • ručno upravljanje vitlom
  • podmetači za blokiranje vozila na platformi
  • upravljački hidraulički blok bočno s desne strane
  • upravljanje ručicama – smešteno u komandnom sanduku
  • na prednjoj ogradi nadgradnje kuka tipa kugla
  • na zadnjem delu nadgradnje kuka tipa kugla
  • blatobrani
  • sanduk za alat s nosačima
  • bočne zaštite od podletanja u skladu s CE normama
  • radni reflektor na ogradi iza kabine
  • 2 x žuto rotaciono svetlo na krovu kabine
  • hidraulična pumpa, rezervoar ulja i kompletna hidraulična instalacija
  • peskarenje svih čeličnih delova i dvostruko lakiranje u boju po želji kupca

 

Dodatna oprema uz doplatu:

  • vučne hidraulične viljuške za vuču još jednog vozila
  • integrirani teleskopski kran s jednom ekstenzijom (boom)
  • daljinske komande za vitlo
  • daljinske komande s 4 funkcije
  • kompaktna svetleća garnitura tipa Americano
  • dodatni reflektor iza kabine
  • koturača
  • hidrauličko poprečno pomeranje vitla (levo/desno)

 

Napomena: opcije teleskopskog krana, vučnih hidrauličnih viljušaka ili kombinacija određuje se za svako vozilo posebno, u principu minimalno vozila ukupne mase barem 7.500 kg.

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Krstić Sreten, dipl.pravnik
Mob: 062/287-202
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com