Hidraulične platforme, zglobne i teleskopske

 • Za kamionske šasije ukupne mase 3.500 kg ili više (jednostruka kabina 1+1, jednostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.750 mm, vozačka kategorija vozila B
 • Broj osovina kamionske šasije 2
 • Tip hidraulične platforme – teleskopska
 • Za kamionske šasije ukupne mase 5.000 kg ili više (jednostruka kabina 1+1, dvostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.750 mm, vozačka kategorija vozila C
 • Broj osovina kamionske šasije 2
 • Tip hidraulične platforme - teleskopska
 • Za kamionske šasije ukupne mase 5.000 kg ili više (jednostruka kabina 1+1, dvostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.750 mm, vozačka kategorija vozila C
 • Broj osovina kamionske šasije 2
 • Tip hidraulične platforme - teleskopska
 • Za kamionske šasije ukupne mase 3.500 kg
 • Vozačka kategorija vozila B
 • Preporučiv osovinski razmak 3.500 mm za jednostruku kabinu (1+1)
 • Broj osovina kamionske šasije 2
 • Tip hidraulične platforme – trokraka zglobna
 • Za kamionske šasije ukupne mase 5.000 kg ili više (jednostruka kabina 1+1, dvostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.750 mm, vozačka kategorija vozila C
 • Za kamionske šasije ukupne mase 6.500 kg ili više (jednostruka kabina 1+1, dvostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.750 mm, vozačka kategorija vozila C
 • Broj osovina kamionske šasije 2
 • Tip hidraulične platforme – trokraka zglobna
 • Za kamionske šasije ukupne mase 3.500 kg (jednostruka kabina 1+1, jednostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.500 mm, vozačka kategorija vozila B

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista