IZRADA I UGRADNJA HIDRAULIČNE RADNE PLATFORME MTW 10 I NEOPHODNE OPREME NA VAGON

I hidraulična radna platforma MTW 10

 

NAZIV: PREVOZIVA PODIZNA RADNA PLATFORMA

              tip: P.P.R.P. – MTW 10

              proizvodnja: HK PROLETER d.o.o.

 

SKLOPOVI

  1. Hidraulički teleskopirajuća radna platforma
  2. Vertikalno podizni teleskopirajući trodelni stub, stub s merdevinama
  3. Osnovna ploča sa kugličnim ležajem  i zakretnim hidraulički pokretnim planetarnim reduktorom M.P.D. 1
  4. Hidraulička instalacija
  5. Vazdušna instalacija

 

1.HIDRAULIČKI TELESKOPIRAJUĆA RADNA PLATFORMA

    1.1 Dimenzije u uvučenom stanju                                3200 x 1500 mm

    1.2 Dimenzije u izvučenom stranju                              4700 x 1500 mm

    1.3 Visina rukohvata 1000 mm – (prema uslovima prelaznosti tunela)

    1.4 Širina prednjih i zadnjih zakretnih  dvokrilnih (prokrom)

          vrata na izvlačnom i stabilnom delu s otvaranjem prema unutra

    1.5 Zaštitne demontažne prečke za osiguranje rada kod rada s

          otvorenim prednjim i zadnjim vratima (prokrom)

    1.6 Bočna klizna vrata sa obe strane stabilnog dela radne

          platforme (prokrom)

          sa mehaničkim bravama širine 700 (800) mm

          sa zaštitnim demontažnim prečkama (rukohvatima)

          za rad pri otvorenim vratima

    1.7 Ispod poda na zadnjem prepustu ugrađen je sanduk za alat

    1.8 Na stabilnom delu ugrađeno je:

          sa leve strane – komandna kutija za rad s platformom

          za rasvetna tela ispod rukohvata osiguran je dovodni kabal

          Na prednjem delu stabilnog dela ugrađeni su priključci za

          pneumatski alat s cevovodima za pritisak 6 bara protoka 400 L/min

          Hidraulički pogon platforme i komprimovanog vazduha osigurava se preko  

          separatnog pogona i kompresora (tačka II)

    1.9 Pod kabine izrađen je od neklizajućeg rebrastog aluminijskog lima,

          specifična nosivost poda  300 kg/m2 .

  1.10 Zaštitna ograda izrađena je od prokrom materijala, opremljena je nožnom zaštitom visine 

          200 mm od mreže veličine oka do 10 mm sa horizontalnom kolenastom zaštitom

  1.11 Zabravljivanje izvlačnog dela izvedeno je primenom obostrano blokirajućeg ventila

          na cilindru za teleskopiranje

  1.12 Uzemljenje između stabilnog i izvlačnog dela izvedeno je savitljivim bakarnim

          kablom preseka 95 mm 2 položenim u vodeći lanac ispod poda radne platforme

  1.13 Prepust platforme neizvlačnog dela iznosi 700 (1200) mm. (videti napomenu)

 

2.VERTIKALNO PODIZNI TELESKOPIRAJUĆI TRODELNI STUB

    2.1 Osnovna konstrukcija je čelična sastavljena od tri dela kvadratnog

          preseka, vođenim podesivim klizačima sa graničnicima izvlačenja za

          svaki izvlačni deo. U sredini stuba montiran je podizni cilindar sa blokirajućim

          kočionim ventilom (bremssenk ventil).

          Osnovni neteleskopirajući deo pričvršćen je zavarivanjem na osnovnu ploču

          Zadnji teleskopirajući deo fiksno je zavaren za nosivu konstrukciju radne

          platforme

          Na donjem stubu fiksirana je upravljačka grupa, odnosno priključni blok sa

          elektromagnetnim razvodnicima za upravljanje funkcijama dizanja zakretanja i

          teleskopiranja, sa ručnom pumpom za pogon u nuždi

 

3.OSNOVNA PLOČA SA LEŽAJEM – REDUKTOROM ZA ZAKRETANJE

    3.1 Zakretanje je ograničeno na ± 100º pogonski reduktor  smešten je na okretni deo,

           radi jednostavnijeg hidrauličnog napajanja sa hidrauličkog razvodnika na stubu.

           Provod struje hidraulike, pneumatike i uzemljenja izveden je spiralom ispod osnovne

           ploče.

 

4.HIDRAULIČKA INSTALACIJA

- motorni hidraulični agregat sa hidrauličnom pumpom, rezervoarom hidrol ulja, sigurnosnim komponentama, hladnjak ulja (paljenje – gašenje motora sa radne platforme i na platformi vagona)

- radni pritisak – 100 bara

-  protok pumpe – 35 L/min

 

4.1 Izvršne komponente

- podizni cilindar hoda 2200 mm opremljen kočionim ventilom

- cilindar teleskopranja izvlačnog dela radne platforme hoda 1500 mm sa obostranim blok ventilom

- zakretni planetarni reduktor sa hidromotorom i kočnicom.

  Ugrađen na osnovnu ploču.

 

4.2 Upravljanje

          grupa elektromagnetskog razvodnika sa proporcionalnim bajpas ventilom

          napon upravljanja  24 V DC

          mesto upravljanja – sa radne platforme

 

4.3 Upravljanje u nuždi – ručnom hidrauličkom pumpom ugrađenom na

          fiksnom delu podiznog stuba

 

4.4 Priključni vodovi

          hidraulička savitljiva creva dimenzija:

          potis     P  V2 NP 10

          povrat  T   V1 NP 13

 

 

5. ELEKTRIČNI I OSTALI PROVODI IZVEŠĆE SE PREMA VAŠEM ZAHTEVU UZ USLOV OGRANIČENOG ZAKRETANJA ± 100º

 

6. ZAŠTITA BOJOM

 

II DIESEL HIDRAULIČNI AGREGAT  ZA RAD I POGON PLATFORME MTW NA     VAGONU

1. DIESEL HIDRAULIČKI AGREGAT

 

Tehnički podaci:

- Diesel motor:

- marka: LOMBARDINI

- tip: 25 LD 425-2

- snaga: 14 kW/19 KS

- broj obrtaja: 3600 min

- moment: 41 Nm hod 2400 min

- broj cilindara: 2

- zapremina: 851 cm³

 

- Hidraulična pumpa

- 14 cm³

- 150 bara

- elastična spojka

- zvono

- spojni vodovi

- protok 34 l/min

Postolje agregata na gumenim amortizerima

 

Razvod vodova levo-desno s mogućnošću kopčanja (alternativno) na sistem hidraulike drezine. Brzorastavne spojke 1/2"

 

Rezervoar ulja

- zapremina 80 litara

- pokazivač nivoa ulja

- ulivnik

- ispust

- usisni priključak

- povratni priključak

 

III UGRADNJA

- prerada vagona za prihvat hidraulične radne platforme MTW 10

- ugradnja hidraulične radne platforme MTW 10

- ugradnja diesel hidrauličnog agregata

- povezivanje i funkcionalno ispitivanje ugrađene opreme

 

- ugradnja ograde na krovu vagona

- proračun stabilnosti

- dodavanje balasa za balansiranje

- dodavanje stabilizatora u slučaju ugrožene stabilnosti

- ostali dodatni radovi

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista