Kontakti

RADNO VREME

ponedeljak - petak od 8 č do 16 č
subotom ne radimo

 

Vlasnik 
Kurelja Stjepan, maš.inž.

Direktor
Krstić Sreten, dipl.pravnik
Mob: 062/287-202
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

Komercijalni direktor
Aleksić Ana, dipl.maš.inž.
Mob: 062/287-203
Tel: 034/333-171
E-mail: komercijala@hkproleter.com

Tehnički direktor
Golubović Ivan,dipl. maš.inž.
Mob: 062/287-204
Tel: 034/333-171
E-mail: hkproleter@sbb.rs

Direktor proizvodnje
Galjak Radoš, maš.inž.
Mob: 062/287-195
Tel: 034/333-171
E-mail: hkproleter@sbb.rs

 

Prodaja

Šapić Mirjana

Mob: 060 387 30 33

Tel/fax: 034 33 22 37/ 034 336 204

E-mail: prodaja2@hkproleter.com

Pavlović Dejan el.inž.
Mob: 062/287-191
Tel/fax: 034 33 22 37/ 034 336 204
E-mail: prodaja@hkproleter.com

Protulipac Mihajlo, maš.inž.
Mob: 062/287-116
Tel/fax: 034 33 22 37/ 034 336 204
E-mail: mihajlo@hkproleter.com

Tehnologija
Leković Aleksandar, dipl.maš.inž.
Mob: 062/287-198
Tel: 034/333-171
E-mail: tehnika@hkproleter.com
E-mail: konstrukcija@hkproleter.com

Servis
Dušan Simović el.inž.
Mob: 062/287-197
Tel: 034/333-171
E-mail: servis@hkproleter.com

Snabdevanje
Stefan Dabović inž. informatike
Mob: 062/287-193
Tel: 034/333-171
E-mail: nabavka@hkproleter.com

Finansije
Nedović Gorica, dipl.ecc.
Mob: 062/287-192
Tel: 034/333-171
E-mail: finansije@hkproleter.com

Špedicija
Trifunović Slobodan
Mob: 062/287-112
Tel: 034/333-171
E-mail: spedicija@hkproleter.com

Darko Krstić
Tel: 034/333-171
E-mail: darko.krstic@hkproleter.com

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Krstić Sreten, dipl.pravnik
Mob: 062/287-202
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com