JEDNOKRUŽNA HIDRAULIKA ZA POGON SNEŽNOG PLUGA

Izrada i ugradnja pripreme za zimsku službu (jednokružna komunalna hidraulika)

• montažna ploča (nosač pluga) prema standardu DIN 76060A sa ugradnjom: 
   - ugradnja nosive ploče pluga u prednji branik vozila
   - peskarenje i dvostruko bojenje nosive ploče
• jednokružna komunalna hidraulika za kamion: 
• elektro-hidraulična pogonska jedinica u plastičnom kućištu sa elektrokomandom na kablu za rukovanje plugom iz kabine vozila i elektrohidrauličkim ventilima, sa funkcijom gore-dole, levo-desno i plivajućom funkcijom 
   - spojna gumena visokopritisna creva s priključcima
• priprema vozila za ugradnju rotacionih svetala,
• ugradnja rotacionih svetala žutih (2 kom./voz.)
• izrada nosača i ugradnja radnih farova (2 kom./voz.)

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista