Šumarska nadgradnja

  • Pomoćni podvoz za prihvat šumarske dizalice
  • Prednja zaštitna stranica (mreža od čeličnih cevi i zaštita iz čeličnog rebrastog lima)
  • Zadnja zaštitna stranica (mreža od čeličnih cevi i zaštita iz čeličnog rebrastog lima)
  • Utovarni prostor cca 6.100mm

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista