NABAVKA I UGRADNJA SETA ELEMENATA ZA PRIHVAT I POGON NOSEĆEG POSIPAČA SOLI I SNEŽNOG PLUGA (dvokružna komunalna hidraulika)

Nabavka i ugradnja seta elemenata za prihvat i pogon nosećeg posipača soli i snežnog pluga

• Priključna ploča prema standard EN 15432 F1 s ugradnjom: ugradnja nosive ploče pluga u prednji branik vozila 

• Dvokružna komunalna hidraulika za kamion: 
Ugradnja rezervoara hidrauličnog ulja: rezervoar ulja 80 litara + ulje + prečistač 
ulja + senzor nivoa ulja i induktori na rezervoaru sa sigurnosnom opremom 
grupa elektromagnetskih hidrauličkih razvodnika za upravljanje snežnim plugom 
s komandama levo – desno – plivajući položaj-gore dole 
elektromagnetski hidraulički razvodnik za pogon rotacionog silosnog posipača 
soli 
električni komandni pult u kabini vozila na kojem se nalaze električne komande za 
upravljanje snežnim plugom (Joystick) i komanda za uključivanje hidraulike 
rotacionog silosnog posipača soli 
hidraulička zupčasta pumpa za pogon hidraulike 
spojna gumena visokopritisna creva s priključcima (dva para za lug i 1 par za posipač)

• Električna instalacija – rasveta 
elektroutičnice za gabaritna svetla pluga
ugradnja povišenih integrisanih halogenih radnih svetala sa migavcima 
(levi i desni far u kompletu) 
2 rotaciona žuta svetla montirana na krov kabine vozila 

Težina nadgradnje: cca 300 kg.

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista