Proizvodni program

Press kontejneri predstavljaju savremen način sakupljanja otpadnog papira, kartona, pet ambalaže, plastike, organskog otpada i sl., uz velike uštede kako u transportu tako i u količini tradicionalnih posuda za smeće. Prevoz i pražnjenje vrše se vozilom samopodizačem bez prečke.

 • dimenzije kliznog dela platforme cca 6.000 x 2.400 mm
 • bočna ograda od okrugle čelične cevi visine 150 mm
 • cela osnova se klizanjem i nakretanjem spušta na zemlju hidrauličkim putem
 • ugao navoza maksimalno 10 - 140
 • Za kamionske šasije ukupne mase 3.500 kg (jednostruka kabina 1+1, jednostruki zadnji točkovi), osovinski razmak 3.500 mm, vozačka kategorija vozila B

• tip: HKP SP 3,2
• hidrauličko podizanje i spuštanje pluga pomoću hidrauličnog cilindra dvostrukog dejstva
• hidraulično bočno zakretanje pluga levo i desno pod uglom zakreta od 30° pomoću hidrauličnih cilindara jednostrukog dejstva

 • Šasija prikolice izrađena od sitnozrnatog mikrolegiranog čelika
 • Osovina BPW 
 • Klizna ruda
 • Vučno okno prema DIN 74054
 • Visina oslonca tereta reguliše se izradom međububnja
 • Kočiona instalacija dvovodna
 • Kočioni sistem HALDEX / WABCO

KS MULDE HALFPIPE MK20 – 20 m3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PONUĐENE MEŠALICE SU SLEDEĆE:

Prenos snage od motora vozila na bubanj izveden je pomoću linearno podesive aksijalno-klipne hidraulične pumpe i hidromotora na planetarnini prenosnik okretnog momenta (reduktor).

 

 • Samopodizač kontejnera sa zadnjim hidrauličkim stabilizatorima
 • Bez poprečne grede za otvorene i press kontejnere
 • Montaža na vozilo
 • Međuosovinski razmak 3,6 – 4,2 m
 • Izrada pomoćne šasije
 • Hidraulična instalacija – komplet

za kamionske šasije bruto mase do 3.500 kg

za kamionske šasije bruto mase 3.500 kg do 6.500 kg

za kamionske šasije bruto mase 7.500 kg do 12.000 kg

za kamionske šasije bruto mase 12.000 kg do 18.000 kg

za kamionske šasije bruto mase 18.000 kg do 20.000 kg

 • Pomoćni podvoz za prihvat šumarske dizalice
 • Prednja zaštitna stranica (mreža od čeličnih cevi i zaštita iz čeličnog rebrastog lima)
 • Zadnja zaštitna stranica (mreža od čeličnih cevi i zaštita iz čeličnog rebrastog lima)
 • Utovarni prostor cca 6.100mm

I hidraulična radna platforma MTW 10

 

NAZIV: PREVOZIVA PODIZNA RADNA PLATFORMA

              tip: P.P.R.P. – MTW 10

              proizvodnja: HK PROLETER d.o.o.

 

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista